Çalışan annelere bakıcı desteği

Günümüzde kadınların iş hayatında daha aktif olmasını sağlamak için Avrupa Birliği destekli bir ‘mali destek projesi’ getirilmiştir. Bu proje ile hem sigortalı çalışan kadın sayısını olabildiğince artırmak, hem de bakıcılık mesleğine sahip bireylerin bu alanda sigortalı olarak çalışmalarına imkan sağlayarak, son zamanlarda gündemde olan ‘eğitimli çocuk bakıcısı’ mesleğini ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.


Avrupa Birliği ve Türkiye ile iş birliği ile gerçekleştirilmekte olan proje; doğum sonrası ara verdiği çalışma hayatına geri dönmek veya yeni bir işte çalışmak isteyen ancak çocuğuna bakıcı desteği sağlamak için yeterli maddi imkanı olmayan çalışan annelere destek vermeyi amaçlamaktadır. Destek, 2022 yılı için aylık olarak 375 Euro’dur.


Bu destekten yararlanmak isteyen çalışan annelerin aylık yükümlülüklerini ve başvuru esnasında istenen kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Mali destek, çocuk 36 ayı doldurunca en fazla 32 ay daha devam etmek şartı ile sağlanmaktadır.


Fakat mali destekle ilgili bir hususu açıklamak gerekirse ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’; anneler için, sigortalı olarak çalışan eğitimli çocuk bakıcılarına sadece bir miktar maddi destek sağlama amacı taşımaktadır. Yani verilen destek, bakıcı ile ilgili ortaya çıkan tüm maliyetleri karşılayacak kapsamda değildir, çalışan annenin ekonomik yükünü hafifletme amacı taşımaktadır. Bu sebeple, sigortalı bakıcıların sigorta primleri tam zamanında ödenmelidir. Aksi halde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışan anneye sağladığı prim teşvikleri kesilebilir.


Destekten yararlanabilmek için gerekli şartlar

Başvurucu Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelidir. Ve çocuğu için mali desteğe başvurduğundan çocuğu ile aynı ikametgaha sahip olmalıdır. Çocuğun 0-24 yaş aralığında olması gerekmektedir.

Eğer başvurucu bekar bir anne ise çocuğunun velayetine sahip olmalı ve yine çocuk ile aynı adreste yaşamalıdır. Başvurucu, proje kapsamında sadece bir çocuğu için destek alabilmektedir.

Başvurucunun kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olması yani SGK’ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir. Başvurucunun projeden yararlandığı dönemde analık izninde olmaması gerekmektedir. Ayrıca başvurucunun mesleği de ‘eğitimli bakıcı’ olmamalı, başvurucu farklı bir meslekten olmalıdır.

Nezdinde bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırması gerekmektedir, 

Başvurucu, çocuğuna bakan bakıcının maaşını asgari ücret düzeyinden ödemelidir.


Çalışan annelere bakıcı desteği

Bakıcının sahip olması gereken kriterler

Her ne kadar bu proje çalışan anneler bakımından önemli kriterler gerektirse de belli birtakım kriterler de eğitimli bakıcılara uygulanmaktadır. Çünkü bu proje ile hem çalışan annelere destek verilmekte hem de eğitimli bakıcıların istihdam alanında daha aktif olması sağlanması hedeflenmektedir. Bu sebeple de çalışan annelerin sahip olması gereken kriterlerin yanı sıra eğitimli ve tam sigortalı bakıcıların da sahip olması gereken kriterler mevcuttur. Bu kriterler:


Bakıcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışmalıdır. Ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Başvurucu anne ve çocukla aynı ilde yaşamalıdır. Eğer çalışan annenin evinde bakması mümkün değilse kendi evinde de çocuğa bakabilir.

Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması gerekmektedir. (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması aranmaktadır)

‘0-36 aylık çocuk bakımı’nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümünden diplomayla belgelendirmesi gerekmektedir. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.)


Çalışan annelere bakıcı desteği