Covid 19 ve kira sözleşmeleri

Yasalara göre kira sözleşmesi devam ettiği sürece kiracı kirayı ödemekle yükümlüdür. Ev kiralarının ödenememesi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan aşırı ifa güçlüğüdür. Yani borcunu birtakım beklenmedik güçlüklerden dolayı zamanında ve yerinde ifa etmesinde zorluk çekilmesidir. Son iki yıldır devam eden pandemi nedeniyle birçok kişi kirasını ödemekte zorluk çekebiliyor. Eğer siz de bu durumdaysanız, hukuksal haklarınız olduğunu hatırlatmak isterim. Konuyla ilgili ifa güçlüğü şöyle açıklanabilir:

Kiracı, aylık kira ücretinin salgın dönemi süresince indirilmesini talep edebilir. Burada, ödemesi gereken kira bedelini salgın nedeniyle ödeyemediğini ispat etmeli. Bu salgın dönemi etkisini sürdürdüğü süre için uyarlama talep edilebilir.

Eğer ev sahibi zam yapmışsa, yapılan bu zamma karşı çıkarak bulunduğu yer mahkemesinde uyarlama davası açabilir. Bunun için önce ev sahibine zammı kabul etmediğine ve kira bedelinde uyarlama talep ettiğine ilişkin ihtarname gönderir. Uzlaşma sağlanamazsa uyarlama davasını açabilir. Ancak salgın sebebiyle kirasını ödeyemediğini ispatlaması gerekir.

Kiracı ekonomik olarak varlıklı ise, kirasını ödemekten kaçınamaz.

İşten çıkarılan çalışan, ev kirasını ödeyemezse veya kiracının çalıştığı iş yerinin resmi makamlarca kapatılması veya bizzat kendisi tarafından iş yerine artık müşteri gelmemesi, genel sağlık hali nedeniyle kapatmak istemesi halinde mücbir sebep halini kullanabilecek ve kira bedelinde indirim talebinde bulunabilecektir.

Salgın nedeniyle kira borcunu ödeme durumu iflas etme, işten çıkarılma gibi problemler yüzünden çekilmez bir hal alırsa; kira sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız bir şekilde feshedilebilir. Yine de feshedilmezse kiracı biriken kira borçlarını -eğer ödeyebilecek durumda olup da salgın sebebiyle erteliyorsa- süre bitiminde ödemek zorundadır. Aksi takdirde ev sahibi kira bedelini icraya koyarak isteyebilir.