HAKKIMIZDA

Avukat Elvan KILIÇ  Uzmanlık Alanlarımız:

Yerli-yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak. Şirketin taraf olduğu tüm sözleşmelerin (İngilizce,Türkçe) hazırlanması, müzakeresi ve imza aşamasına getirilmesi, sözleşmenin türlerine göre sözleşme yapım politikaları, prensipleri ve şekil şartlarını oluşturmak, sözleşmeye bağlı vergi, sigorta ve teminat işlemlerinin takibinin ve gerekli bilgilendirmelerinin yapılması, dokümantasyon ve arşiv yönetiminin sağlanması. Sözleşmelerin hukuki, ticari ve finansal risk analizlerinin hazırlanması.

  • İhale yönetim stratejilerini uygulamak ve geliştirmek ihale dokümanının hazırlanması. İhale süreçlerinin takibi ve sözleşmelerin yorumlanması. ( Kamu İdarelerinin özel hukuk ilişkisi )
  • Şirket kuruluş, birleşme ve devralmaları. ( Ticaret hukuku, Şirketler Hukuku )
  • Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar. (Dava,Tahkim ve İcra )
  • Vergi Davaları. ( 213 Sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında.)
  • Gayrimenkul Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar. ( Gayrimenkul mevzuatı kapsamında )
  • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundan kaynaklı uyuşmazlıklar, birimlerin kanun kapsamında eğitimlerinin sağlanması. Bilişim Davaları. ( 5651 sayılı kanun kapsamındaki uyuşmazlıklar )
  • Ceza Davaları. ( 5237 sayılı kanun, 5271 sayılı kanun kapsamındaki uyuşmazlıklar)
  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar.
  • 556 sayılı Markaların Korunması hakkında KHK. (TPE)