İyi Bir Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Herhangi bir konuda hukuki hakkını arayacakların elindeki en önemli ve birincil güç, iyi bir dava dilekçesiyle yola çıkmak. Dilekçenin hukuk sistemini temel taşı olduğunu ifade eden Avukat Elvan Kılıç, iyi bir dava dilekçesi nasıl olmalıyı bakın nasıl anlatıyor…

Avukat Elvan KILIÇ

“Türk hukuku kıta Avrupası hukuk sistemi içerisinde yer aldığından yargılama sistemimiz sözlü değil yazılıdır. Yargılama sistemimiz yazılı olunca dilekçenin doğru ve güzel yazılmış olması önem arz etmektedir. Dilekçe, hukuk sistemimizin temel taşıdır diyebiliriz. Özellikle mahkemelerde davaları savunurken dilekçeler bir nevi avukatın kimliğini temsil etmektedir.

Dilekçe yazımında dikkat edilecek hususları özetleyecek olursak ilk olarak dilekçenin göze hitap ediyor olması gerekir. Hâkim savcı ya da farklı bir makam dilekçeyi eline aldığında özen gösterilmiş, iyi bir dilekçeyi ciddiyetle okuyacaktır. Düzensiz, yazım ve imla hataları bulunan dilekçe özensiz yazıldığından okuyan tarafından da özensiz okunacaktır. Bu yüzden dilekçenin yazımında belli bir şematik düzene ihtiyaç vardır.

Dilekçe görseli nasıl olmalı?

Dilekçenin hitap kısmı mutlaka büyük harfle ve koyu yazılmalıdır. Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer ki dilekçede adli yardım, tedbir vs. talepleri gibi talepler istenecekse hitap kısmının hemen sağ altına “…. taleplidir” şeklinde belirtilmelidir. Hizayı kolayca belirleyebilmek için klavyelerdeki tab tuşu büyük kolaylık sağlayacaktır. Boşluk (space) tuşu hizalamayı zannedildiğinin aksine zorlaştırmaktadır.

Dilekçede belirtilen kişilerin adları küçük harfle soyadları büyük harfle yazılmalıdır. Son olarak sağ alta tarafa vekilin unvan ad soyadı yazılmalı imzası atılmalıdır. Tüm bu yazılar için en ideal yazı boyutu 12 puntodur. Çünkü 12 puntonun altına düşüldüğünde dilekçeyi okumakta güçlük çekilir. Dilekçede vurgulamak istenilen yerler koyu ve daha büyük punto ile yazılıp belirginleştirilebilir. Ayrıca yazı tipi de klasik yazı tiplerinden seçilmeli, tek bir yazı tipi kullanılmalı, dilekçeye emsal karar kısımları eklenilecekse iki tırnak içine alınıp eğik yazı stiliyle yazılmalıdır. Bu şekilde yazılması emsal kararın dilekçe içerisine daha belirgin ve dikkat çekici olmasını sağlayacaktır.

Dilekçe içeriğinde nelere dikkat edilmelidir?

Açıklamalar kısmına varsa usulü eksiklikler ya da itirazlar ilk olarak yazılmalı ardından esasa ilişkin beyanlara geçilmelidir. Çünkü mahkeme dosya kapsamında ilk önce usulü eksiklikleri incelemekte burada bir eksiklik olmadığına karar verdiğinde dosyayı esastan incelemektedir. Yargının iş yükünü kolaylaştırmak adına dilekçede bu yöntem izlenmelidir. Anlatılmak istenen hukuki problem aşama aşama yalın, anlaşılır bir şekilde anlatılmalı ve cümlelerde tekrara düşülmemelidir. Çoğu hukukçunun yaptığı en büyük hata da dilekçelerine madde metinlerinin içeriklerini yazmalarıdır. Bu hem hakim, savcıların hem de biz avukatların iş yükünü artırmaktadır. Dilekçeye ek sunulacaksa delilin bahsedildiği cümle sonuna (EK-1) şeklinde şerh düşülmeli, dilekçenin sonunda bu kısımlarda hangi delillerin sunulduğu açıklanmalıdır. Ayrıca dilekçede emsal kararın bir kısmı sunulduysa dilekçe ekine bu kararın tam metni eklenmelidir.”