Gayrimenkul Davaları

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukukunun kapsamlı bir dalını oluşturan gayrimenkul hukuku, gayrimenkul veya diğer adıyla taşınmaz terimi etrafında oluşan bir hukuk dalıdır. Eşya hukuku söz konusu olduğunda meydana gelen uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların büyük bir kısmı gayrimenkul hukuku çerçevesinde çözülmektedir. Gayrimenkul hukuku büyük ölçüde istisna ve detaydan oluşan, oldukça kapsamlı ve zorlayıcı bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gayrimenkul hukuku temelinde eşya hukukunun bir alt dalı olma niteliğini taşır ve Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun çözümlendiği hukuk dalı olarak karşımıza çıkar. Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin varlığından söz edilmektedir. Gayrimenkul hukuku çerçevesinde belli başlı tanım ve açıklamalar ön plana çıkmakta ve bu hukuk dalının temelini oluşturmaktadır.

Gayrimenkul hukukunda eşya hukukunun bir alt dalı olarak pek çok davaya bakılmaktadır. Aynı zamanda yaşanan sorunların istisnai görüldüğü hukuk türlerinden bir tanesidir. Temel olarak alt dallara ayrılsa da ,kişilerin yaşadıkları sorunlar çerçevesinde farklı dava içerikleri olabilmektedir.

Genel olarak gayrimenkul davaları içerisinde;

Tapu davaları ve kayıt düzeltme, iptal ve tescil davaları

İstihkak davaları

Kamulaştırma davaları

Kira bedeli tespiti ve tahliye davaları

İzale-i Şuyu davaları gibi Çeşitli dava türleri bulunmaktadır.

Hukuk ve Danışmanlık Bilişim Davaları Aile ve Boşanma Davaları Şirket ve Ticari Davalar Gayrimenkul Davaları Fikri Mülkiyet Davaları İş Hukuku Davaları